ALKUUN

AJANKOHTAISTA


DOMNAN PIRTTI


VUOKKINIEMEN KYLÄTALO

TYÖPAJAT


KULTTUURITAPAHTUMAT

ITÄRAJAN  RETKEILYREITTI

YHTEYSTIEDOT

LINKIT
                                                        (kuva: Heikki Susiluoma/Ekointernet Oy)

ITÄRAJAN RETKEILYREITTI

Suomen puolen Kalevalapuiston alueita yhdistävän, matkailijoita ja retkeilijöitä palvelevan Itärajan retkeilyreitin tilasta, linjauksesta ja kehittämisestä on hankkeen puitteissa teetetty reittiselvitys. Selvitys antaa Metsähallitukselle ja paikallisille matkailuyrittäjille pohjaa palvelujen kehittämiseen lisäten siten Itärajan retkeilyreitin käyttöä ja vahvistaen paikallisten matkailuelinkeinojen kehittymistä.
Selvitys ohjaa tulevaisuudessa tapahtuvia investointeja.

Selvitystyön on tehnyt Ekointernet Oy Ab. Selvitystyön raportti luettavissa tästä.
Kartta: : www.kainuu.fi/ulkoilukartta/ valitse Itärajan retkeilyreitti

Suomussalmen kunta on valmistanut, yhdessä Metsähallituksen kanssa, Itärajan retkeilyreitistä retkeilykartan. Kartta tuli myyntiin elokuussa 2008 ja sitä saa mm. Suomussalmen matkailutoimiston myyntipisteestä Jalonniemessä (tilaukset: 08-61 55 5544 tai 08-6155 5545). Hinta: 15 euroa.

Tiedote Itärajan retkeilyreitin selvitystyön raportista

Ekoportin sivuille, missä kuvia reitiltä.

Kalevalapuistot muodostavat Suomen ja Venäjän rajalle uuden puistoparin, jollaisia ovat entuudestaan Oulanka- Paanajärvi -kansallispuistot Kuusamon korkeudella ja Ystävyyden luonnonsuojelualue Kuhmon-Kostamuksen korkeudella. Puistopariyhteistyö on tiivis yhteistyön malli, joka antaa mahdollisuudet kehittää molempia puistoja yhteisten parhaiden käytäntöjen kautta, ja joka ylläpitää tiiviitä yhteyksiä yli rajan. Kalevalapuistojen perustaminen odottaa Suomessa ympäristöministeriön päätöstä - Venäjällä päätös perustamisesta on tehty 30.11.2006.

на главную

АКТУАЛЬНО

 ИЗБА ДОМНЫ   


 ДЕРЕВЕНСКИЙ ЦЕНТР   ДЕРЕВНИ ВОКНАВОЛОК 


 РАБОЧИЕ  МАСТЕРСКИЕ


 КУЛЬТУРНЫЕ      МЕРОПРИЯТИЯ


 ТУРИСТИЧЕСКИЙ  МАРШРУТ  ВДОЛЬ  ВОСТОЧНОЙ  ГРАНИЦЫ  


 КООРДИНАТОР ПРОЕКТА


 САЙТЫ

HYVÄ NAAPURUUS
Vienan silta
Kauppakatu 20, 89600 SUOMUSSALMI
puh. 
+358 8615 55547    +358 44 5859680