AJANKOHTAISTA
           

DOMNAN PIRTTI  
            

VUOKKINIEMEN KYLÄTALO

TYÖPAJAT

KULTTUURITAPAHTUMAT

ITÄRAJAN  RETKEILYREITTI

YHTEISTIEDOT

LINKIT

                                        (päivitetty 09.12.2009)

  Vienan silta  työpajoja, matkailua ja kulttuuria


Tämä hanke on 2-osainen ja koostuu Interreg-osiosta (1.11.2006-31.12.2007) sekä Tacis-osiosta (31.5.2007 - 31.5.2009).


Hankkeessa kehitetään luonto- ja kulttuurimatkailun edellytyksiä vahvistamalla paikallisia rakenteita ja kulttuuriyhteyksiä Suomussalmen, Kalevalan sekä Kostamuksen kesken. Hankkeessa mm. kunnostetaan Kuivajärven kylässä Domnan pirtti ja Kostamuksen hallintopiiriin kuuluvassa Vuokkiniemen kylässä vanha koulu toiminnallisiksi ja symbolisiksi keskuksiksi. Kylätalosta työpaja saa kunnolliset tilat, mikä luo sille edellytykset kehittyä
Tacis-osiossa mm. kehitetään työpajan toimintamallia ja koulutetaan työpajaohjaajia sekä tehdään selvitys Vuokkiniemen matkailuyrittäjien koulutustarpeista.
Lisäksi Interreg-osiossa tehtiin vuonna 2007 selvitys Itärajan retkeilyreitin tilasta, linjauksesta ja kehittämisestä, minkä tarkoituksena on ohjata tulevaisuudessa reitille tapahtuvia investointeja. Interreg-osiossa järjestettiin myös nuorten työpajatoimintaa ja tapaamisia molemmin puolin rajaa.
Hankkeen puitteissa järjestettiin niin Suomussalmella kuin Vuokkiniemessä kesällä 2007 kulttuuritapahtumat teemana "Taitajat tapaavat". Tacis-osio jatkuu.

Hallinnointi:

Suomussalmen kunta - vastuulllinen toteuttaja (www.suomussalmi.fi)

Vastuuviranomainen:

Kainuun maakunta kuntayhtymä

Toteutusaika:

Interreg 1.11.2006 - 31.12.2007
Tacis   31.5.2007 - 31.5.2009. 

Rahoitus:

Euroopan Unioni osallistuu hankkeen rahoitukseen.

Interreg:
Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Interreg-osiolle EAKR-rahastosta  sekä kansallisen rahoituksen sisäasiainministeriön myöntämin valtuuksin.
Suomussalmen kunta vastaa kuntarahoitusosuudesta, muu julkinen rahoitus tulee Metsähallitukselta ja Opetusministeriöstä.

Tacis:
Päärahoitus Euroopan komission Venäjän Delegaation sopimuksella.
Kostamuksen kaupunkipiiri ja Karjalan Tasavallan Opetusministeriö vastaavat kansallisesta rahoituksesta.

Yhteishankkeen kokonaiskustannukset ovat 382 852 euroa,

jotka jakaantuva seuraavasti:  Interreg 198 852 €    Tacis  180 000 €

Suomalaiset yhteistyökumppanit
(Interreg):
- Metsähallitus / Pohjanmaan luontopalvelut
- HUMAK Haapaveden koulutusyksikkö
- Juminkeko Säätiö
- Kainuun Museo

Lisäksi omarahoitusosuuden kerryttämiseen osallistuvat
- Suomen Opetusministeriö
- Väinölä Säätiö
- Matkailuyrittäjät:
        - AEA Wood Ltd Oy
        - Arolan Maatila- ja Erälomat
        - Martinselkosen eräkeskus
        - Ultima Taiga

Tacis-yhteistyökumppanit /-rahoittajat:

Kostamuksen kaupunkipiiri, Karjalan tasavallan opetusministeriö,

Oy Transpi Ltd, Haapaveden Humak sekä Juminkeko-säätiö.

Toimenpidekokonaisuus:

2.2, rajanylittävän yhteistyöluokka 1; Yhteishanke

 
 АКТУАЛЬНО      
      
 ИЗБА ДОМНЫ 

 
ДЕРЕВЕНСКИЙ ЦЕНТР     ДЕРЕВНИ ВОКНАВОЛОК

 РАБОЧИЕ  МАСТЕРСКИЕ

 КУЛЬТУРНЫЕ    
 МЕРОПРИЯТИЯ


 ТУРИСТИЧЕСКИЙ  МАРШРУТ
 ВДОЛЬ  ВОСТОЧНОЙ  ГРАНИЦЫ  

 КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

 САЙТЫ
HYVÄ NAAPURUUS
Vienan silta
Kauppakatu 20, 89600 SUOMUSSALMI
puh.
+358 8615 55 51